Bruce Lee

Bruce Lee

Banner: Kenanya Films
Cast: G. V. Prakash Kumar, Kriti Kharbanda, Rajendran, Bala Saravanan, Ramdoss, Anandaraj, Mansoor Ali Khan
Direction: Prashanth Pandiraj
Production: Kenanya
Music: G. V. Prakash Kumar