Vasool Raja MBBS

Vasool Raja MBBS
Cast: Kamal Hassan, Prabhu, Sneha, Prakash Raj, Nagesh, Crazy Mohan, Kakka Radhakrishnan, M S Baskar, Scissor Manohar
Direction: Charan
Music: Bharathwaj